«Πρόσω ολοταχώς» για την αναβάθμιση του Λιμ. Χερσονήσου.

Ολοταχώς σε μια νέα σελίδα για το Λιμάνι Χερσονήσου προχωρά η διοίκηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου, καθώς χθες υπογράφτηκε η σύμβαση για την παροχή υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για τη δράση: «Μελέτες λιμενικών εγκαταστάσεων, επέκτασης, βελτίωσης και συντήρηση υφιστάμενων υποδομών Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χερσονήσου». 

Τη σύμβαση, συνολικού προϋπολογισμού εβδομήντα ενός χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (71.300,00 €), υπόγραψε ο πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου, Κώστας Παρλαμάς με το Βασίλειο Δεσποτάκη, νόμιμο εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας, «΄Ενωσης Μελετητών: Δεσποτάκης  Βασίλειος, Γκούμας Ευάγγελος, Καφφετζάκη Αναστασία, Καφφετζάκης Γεώργιος, Πετράκης Στυλιανός».

«Με την υπογραφή της σύμβασης επιταχύνεται η διαδικασία υλοποίησης για ένα έργο πνοής για τον Λιμένα Χερσονήσου που θα επιφέρει τεράστια αλλαγή στην καθημερινότητα κατοίκων, επισκεπτών και επαγγελματιών », δήλωσε ο κ. Παρλαμάς.

Η ολοκληρωμένη παρέμβαση αναβάθμισης λειτουργικότητας χερσαίας και λιμενικής ζώνης στο Λιμένα Χερσονήσου με τα επιμέρους έργα, αποτελούν σημαντικά αναπτυξιακά έργα τόσο για το Δήμο Χερσονήσου όσο και για την ευρύτερη περιοχή, αφού θα επιτύχουν την οπτική και χρηστική αναβάθμιση του λιμένα Χερσονήσου, ενώ ταυτόχρονα θα ενισχύσουν τη λιμενική δραστηριότητα της περιοχής, με την  αύξηση των θέσεων ελλιμενισμού και τη βελτίωση των λιμενικών εγκαταστάσεων, με τεράστια αντισταθμιστικά οφέλη.

Πρέπει να σημειωθεί ότι τα έργα, τα οποία πρόκειται να προχωρήσουν σύντομα, ανακοίνωσε πρόσφατα σε επίσημη επίσκεψή του στο Δήμο Χερσονήσου, ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Γιάννης Πλακιωτάκης, διασφαλίζοντας την ένταξή τους στο Ταμείο Ανάκαμψης με χρηματοδότηση ύψους πέντε (5) εκατ. ευρώ.