main img main img main img main img main img main img main img main img

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΗΝ ΑΘΗΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΚΕΔΕ

Χερσόνησος , 12 Ιουλίου  2013

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δημάρχου Χερσονήσου στην Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων  

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης, βρίσκεται στην Αθήνα προκειμένου να συμμετάσχει στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (Κ.Ε.Δ.Ε.), η οποία συγκλήθηκε, μετά τις Κυβερνητικές αποφάσεις για την κατάργηση βασικών αρμοδιοτήτων και υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και την υπαγωγή σε καθεστώς διαθεσιμότητας υπαλλήλων της.

Άποψη του Δημάρχου είναι ότι το ν/σ «Φορολογία Εισοδήματος, Επείγοντα Μέτρα Εφαρμογής του ν. 4046/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», επιφέρει καίριο πλήγμα στη διοικητική αυτοτέλεια και την οικονομική αυτοδυναμία των Δήμων, στοιχεία που σηματοδότησαν την εύρυθμη και αποτελεσματική λειτουργία της. Η κατάργηση της Δημοτικής Αστυνομίας, ακυρώνει μια σχέση αμοιβαίας εμπιστοσύνης και σεβασμού που είχε αναπτυχθεί και εμπεδωθεί με τους πολίτες. Η Δημοτική Αστυνομία θεσμοθετήθηκε για να είναι κοντά στον πολίτη και τις ανάγκες του. Είναι φιλική υπηρεσία προς το δημότη και η σχέση ανάμεσα στους πολίτες και τους δημοτικούς αστυνομικούς είναι σχέση αγάπης.

 

Η Κυβέρνηση εισάγει ρυθμίσεις, οι οποίες είναι δημοκρατικά επιζήμιες, νομικά αστήριχτες και αντισυνταγματικές. Καταστροφικές για τις τοπικές κοινωνίες και την τοπική ανάπτυξη. Πλήττονται, παράνομα και αυθαίρετα, πολλοί εργαζόμενοι και υποβαθμίζουν το ρόλο των Δήμων.

 

Ο αγώνας που ξεκινά πρέπει να είναι ολομέτωπος, κοινός και συντονισμένος, ώστε να ακυρώσουμε τις άστοχες πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης.

 

Το Νομοσχέδιο είναι ευάλωτο γιατί:


  • - Έρχεται σε ευθεία σύγκρουση με τον Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας (ΕΧΤΑ) και το Σύνταγμα της Χώρας
  • - Παραβιάζονται οι αρχές της εγγύτητας, της επικουρικότητας, της αποτελεσματικότητας και της οικονομικότητας
  • - Αφαιρούνται αρμοδιότητας της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από του ΟΤΑ, οι οποίες ως τοπικές δημόσιες υποθέσεις, κατά το Σύνταγμα, ανήκουν στους Δήμους
  • - Καταργούνται οργανικές μονάδες των Δήμων, χωρίς τη γνώμη της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
  • - Υποβαθμίζεται ο ρόλος και η λειτουργία των ΟΤΑ, οι οποίοι είναι ένα από τα κύρια θεμέλια κάθε δημοκρατικού καθεστώτος
  • - Ακυρώνεται και καταργείται ο Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων
  • - Η ύπαρξη Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προϋποθέτει πραγματικές και αποκλειστικές αρμοδιότητες και όχι συντρέχουσες με την κρατική διοίκηση, όπως ορίζει το ν/σ
  • - Η προστασία και η ενίσχυση της Τοπικής Αστυνομίας στις διάφορες χώρες της Ευρώπης αποτελεί σημαντική συμβολή στην οικοδόμηση μιας Ευρώπης θεμελιωμένης πάνω στις αρχές της δημοκρατίας και της αποκέντρωσης της εξουσίας
  • - Οι αρμοδιότητες που ανατίθενται στους Οργανισμούς  Τοπικής Αυτοδιοίκησης πρέπει να είναι πλήρεις και αποκλειστικές. Δεν μπορούν να αμφισβητούνται ή να περιορίζονται από άλλη αρχή, κεντρική ή περιφερειακή

Η Αυτοδιοίκηση οφείλει να ορθώσει το ανάστημά της απέναντι στις επιθέσεις που δέχεται, που οδηγούν στην απαξίωση και τον ευτελισμό της. Το οφείλει στο όνομα των πολιτών από τους οποίους αντλεί δύναμη και νομιμοποίηση και για να περισώσει την αξιοπρέπεια των αιρετών οργάνων της.

copyright © Δήμος Χερσονήσου