main img main img main img main img main img main img main img main img

Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού – Δράσεις του Δήμου Χερσονήσου

 

 

Χερσόνησος, 22 Μαρτίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Εορτασμός της Παγκόσμιας Ημέρας Νερού – Δράσεις του Δήμου Χερσονήσου   

Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει ενεργά  στον εορτασμό της "Παγκόσμιας Ημέρας Νερού" (22 Μαρτίου) έχοντας να επιδείξει ένα σημαντικό έργο στον τομέα της εξοικονόμησης νερού, της προστασίας Υδάτινων Πόρων και Υγροτόπων καθώς και της εξοικονόμησης ενέργειας στον κύκλο του νερού. Τα τελευταία τρία χρόνια η δημοτική Αρχή Χερσονήσου μελέτησε έργα, συμμετείχε σε ενέργειες και υλοποίησε δράσεις, όπως:

 

  1. Ολοκλήρωση δράσεων ευαισθητοποίησης και προβολής του Υγροτόπου των Μαλίων σε συνεργασία με τη WWF Ελλάς, μέσω του ΕΣΠA
  2. Ολοκλήρωση συνεργασίας με το Γενικό Λύκειο Επισκοπής για την υλοποίηση διερευνητικής εργασίας (Project Β’ Λυκείου) με θέμα την ψηφιακή αποτύπωση των Υγροτόπων του Δήμου Χερσονήσου.
  3. Διοργάνωση συνάντησης εργασίας στα Μάλια με τίτλο  «Προοπτικές για μια ορθολογική διαχείριση του υγροτόπου των Μαλίων και της ευρύτερης περιοχής» η οποία έγινε στο Δημοτικό κατάστημα Μαλίων στις 25/04/2013 μέσω του ΕΣΠΑ.
  4. Διοργάνωση ανοικτής  εκπαιδευτικής ημερίδας  με θέμα: Υγρότοπος Έλους Μαλίων: «Για όσα έχουμε χρέος να κρατήσουμε ζωντανά» που έγινε στις 21/10/2013 σε συνεργασία με τη WWF Ελλάς μέσω του ΕΣΠΑ.  Κατά διάρκεια της ημερίδας ο Δήμος βράβευσε τους μαθητές που συμμετείχαν σε δράσεις προστασίας και ανάδειξης του Υγροτόπου των Μαλίων. 
  5. Υλοποίηση του Ευρωπαϊκού προγράμματος E2STORMED με θέμα την εξοικονόμηση ενέργειας στον κύκλο του νερού σε συνεργασία με 9 εταίρους από 7 κράτη.  Το πρόγραμμα είναι της κλάσης MED και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.
  6. Συνεργασία με την Κοινότητα Γκράνα και Μάϊρα της Ιταλίας και το Γενικό Λύκειο Γουβών για την κατάθεση πρότασης στο ERASMUS+ με θέμα την εξοικονόμηση νερού.

 

Ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Ζαχαρίας Δοξαστάκης δήλωσε: «Ο Δήμος Χερσονήσου είναι ένας κατ εξοχήν τουριστικός προορισμός  που συγκεντρώνει σημαντικό αριθμό επισκεπτών κάθε χρόνο. Προτεραιότητα του Δήμου Χερσονήσου όπως αποτυπώνεται και στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2011-2014, είναι αφ ενός η προστασία των Υδάτινων Πόρων και των  Υγρότοπων του Ποταμού Μαλίων και του Αποσελέμη και αφ ετέρου η  ευαισθητοποίηση των επισκεπτών της περιοχής σε θέματα εξοικονόμησης νερού και κατά συνέπεια της καταναλισκόμενης ενέργειας στον κύκλο του νερού κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.  Τα οφέλη των δράσεων του Δήμου μας έχουν πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα ως προς την αντίληψη της τοπικής κοινωνίας για θέματα προστασίας και εξοικονόμησης υδάτινων πόρων». 

copyright © Δήμος Χερσονήσου