main img main img main img main img main img main img main img main img

04/09/2006 Έτοιμα τα δημιουργικά για την προώθηση του έργου Επίδειξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών


Ετοιμάστηκαν τα δημιουργικά για το προωθητικό υλικό του έργου Επίδειξης Ευρυζωνικών Υπηρεσιών στο Δήμο Χερσονήσου (Πρόσκληση 84, Ε.Π. ΚτΠ).

Το υλικό συνίσταται από τα ακόλουθα :

copyright © Δήμος Χερσονήσου