Πρόταση χρηματοδότησης 2,2 εκατομμυρίων ευρώ για αναβάθμιση δικτύου άρδευσης του Δήμου Χερσονήσου

ΠΡΟΤΑΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 2,2 ΕΚΑΤΟΜΜΥΡΙΩΝ ΕΥΡΩ ΓΙΑ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Ο Δήμος Χερσονήσου δρομολογεί την υλοποίηση ενός μεγάλου project σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων που θα δώσουν νέα πνοή στον αγροτικό τομέα

 

 

Ο Δήμος Χερσονήσου δρομολογεί μία σειρά από έργα εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης του αρδευτικού δικτύου στο πλαίσιο ενός ολιστικού σχεδίου υλοποίησης ενός μεγάλου project σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων που θα δώσουν νέα πνοή στον αγροτικό τομέα.

Σε αυτό το πλαίσιο θα κατατεθεί πρόταση στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης στη Δράση 4.3.1, συνολικού προϋπολογισμού 2,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Για τις παρεμβάσεις που δρομολογούνται ο Δήμαρχος Χερσονήσου Γιάννης Σέγκος σημείωσε :  «Αξιοποιούμε όλα τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την ενίσχυση του πρωτογενή τομέα στον τόπο μας. Μέσα από την υλοποίηση οραματικών έργων να στηρίξουμε την τοπική γεωργία για την ενίσχυση της ενδοχώρας. Με αυτό τον τρόπο στηρίζουμε τους αγρότες και δίνουμε νέα, ισχυρή δυναμική στον πρωτογενή τομέα. Διασφαλίζουμε προοπτικές για να δημιουργηθούν «γέφυρες» μεταξύ του τουρισμού και του πρωτογενή τομέα ενισχύοντας συνολικά την τοπική οικονομία».

Πρόκειται για παρεμβάσεις που θα εφαρμόσουν μεθόδους  άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας και ορθής διαχείρισης υδάτινων πόρων.

Με τον τρόπο αυτό θα αυξηθεί η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και θα βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα της τοπικής γεωργίας.

«Απαραίτητο στοιχείο ενίσχυσης του αγροτικού τομέα είναι οι διαθέσιμοι πόροι νερού και προς αυτή την κατεύθυνση καταθέτουμε πρόταση  στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης για έργα αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού του δικτύου άρδευσης. Η δημοτική αρχή Χερσονήσου θα τρέξει την υλοποίηση μίας μεγάλης παρέμβασης σε υποδομές εγγείων βελτιώσεων που θα δώσουν νέα πνοή στον αγροτικό τομέα», πρόσθεσε ο κ. Σέγκος.  

Μέσω της Δράσης 4.3.1 χρηματοδοτούνται έργα τα οποία αφορούν στη :

  • μείωση των απωλειών και εφαρμογή μεθόδων άρδευσης υψηλής αποδοτικότητας,
  • χρήση εναλλακτικών πηγών νερού,
  • συγκράτηση των χειμερινών απορροών και διάθεση αυτών κατά τους θερινούς μήνες,
  • αποκατάσταση προβληματικών υπόγειων υδάτινων συστημάτων,
  • καλύτερη διαχείριση της απόληψης του νερού και μείωση των πιέσεων από τη γεωργία τόσο στα υπόγεια όσο και στα επιφανειακά υδατικά σώματα.

Με τον τρόπο αυτό αυξάνεται η αποδοτικότητα της χρήσης του αρδευτικού νερού και βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα του πρωτογενή τομέα.