Πρόταση του Δήμου Χερσονήσου στο Πράσινο Ταμείο για χιλιάδες φυτεύσεις

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΣΤΟ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΙΑ ΧΙΛΙΑΔΕΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ

 

Αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων πρασίνου με πρόταση φυτεύσεων 832 δέντρων και 4.769 θάμνων

 

 

Ένα ολοκληρωμένο σχέδιο φυτεύσεων σε κοινόχρηστους χώρους προωθεί ο Δήμος Χερσονήσου.

Στο πλαίσιο της πρόσκλησης «Αναδιαμόρφωση κοινόχρηστων χώρων, χώρων πρασίνου και υφιστάμενων δικτύων κοινοχρήστων χώρων, με έμφαση στη συμπλήρωση φυτεύσεων» του Πράσινου Ταμείου, κατέθεσε πρόταση συνολικού προϋπολογισμού 204.354 ευρώ.

Στο προτεινόμενο έργο με τίτλο «Συμπλήρωση φυτεύσεων κοινοχρήστων χώρων Δήμου Χερσονήσου» περιλαμβάνονται φυτεύσεις 832 δέντρων και 4.769 θάμνων.

Με δεδομένη την προστιθέμενη αξία που αναμένεται να επιφέρει η αισθητική και λειτουργική αναβάθμισης των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου σε ολόκληρη την περιφέρεια του Δήμου Χερσονήσου, εκτιμάται ότι έχει μεγάλη σημασία η υλοποίηση των φυτεύσεων προκειμένου να αποδοθεί στον πολίτη όσο το δυνατόν μεγαλύτερη επιφάνεια δημόσιου χώρου, κατά τρόπο που θα είναι ελκυστικός στο χρήστη και φιλικός στο περιβάλλον.