Μήνυμα Δημάρχου για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος

       

Με αφορμή τον χθεσινό εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος, που έχει θεσμοθετηθεί για να μας υπενθυμίζει  την ανάγκη να κάνουμε επιλογές ζωής που θα επιβαρύνουν κατά το δυνατόν λιγότερο το περιβάλλον, θα ήθελα να επισημάνω τα εξης: η υπενθύμιση του ουσιαστικού νοήματος του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος καθιστά επείγουσα την αλλαγή νοοτροπίας και επιβεβλημένη την ευαισθητοποίηση όλων μας, καθώς τα οξύτατα περιβαλλοντικά ζητήματα και οι πολυεπίπεδες επιπτώσεις τους στην καθημερινότητά μας αναζητούν αποτελεσματικές λύσεις σε μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα που απαιτούν μηδενικό εφησυχασμό.

 Στον Δήμο Χερσονήσου, ένα κατεξοχήν τουριστικό δήμο, δίνουμε απόλυτη προτεραιότητα στην προώθηση πολιτικών φιλικών προς το περιβάλλον, πράγμα που αποτελεί μονόδρομο στη στόχευσή μας στο βιώσιμο τουρισμό. Οφείλουμε να λαμβάνουμε υπόψη τις οικονομικές, κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της ανθρωπογενούς δραστηριότητας για να καταφέρουμε να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά τις ανάγκες των επισκεπτών, των επιχειρηματιών και των κατοίκων και να καταφέρουμε να διασφαλίσουμε την πολυπόθητη ανάπτυξη τόσο για τον προορισμό όσο και για τις τοπικές μας κοινωνίες.

 Σήμερα, στο δημαρχείο ανανεώσαμε για ακόμα μια χρονιά τη σύμβαση με τους εκπροσώπους της εταιρείας Recycom, που εφαρμόζει ένα σύστημα ολοκληρωμένης διαχείρισης των μεταχειρισμένων ειδών ένδυσης και υπόδησης, Έτσι, ένας τεράστιος όγκος ρούχων και παπουτσιών δεν καταλήγουν στα σκουπίδια, αλλά στους ειδικούς κόκκινους κάδους ανακύκλωσης. Ο Δήμος Χερσονήσου συμμετέχει ενεργά στην προσπάθεια προώθησης της φιλικής προς το περιβάλλον διαχείρισης και επανάχρησης ανακυκλώσιμων υλικών, στη μείωση του τεράστιου όγκου απορριμμάτων που σε άλλη περίπτωση καταλήγουν στο ΧΥΤΑ, αυξάνοντας μάλιστα άμεσα – σε  πέντε επιπλέον - τα σημεία συλλογής και ανακύκλωσης ενδυμάτων και υποδημάτων στην ευρύτερη περιοχή.

 Στην κατεύθυνση της βελτίωσης της καθημερινότητας και της ποιότητας ζωής υλοποιούμε και σχεδιάζουμε πρότυπες πράσινες πολιτικές για τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος, τη διαχείριση των απορριμμάτων και της εξοικονόμησης ενέργειας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το εμβληματικό έργο της κατασκευής νέας ολοκληρωμένης μονάδας διαχείρισης απορριμμάτων στη Χερσόνησο, έργο απόλυτα σύμφωνο με τις σύγχρονες απαιτήσεις επεξεργασίας, διαχείρισης και αξιοποίησης απορριμμάτων. Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή, συντήρηση, τεχνική διαχείριση και δοκιμαστική λειτουργία της Μονάδας Μηχανικής Διαλογής Σύμμεικτων Αστικών Αποβλήτων και Κομποστοποίησης του Οργανικού Κλάσματος και αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα έργα που θα κατασκευαστούν βάσει διεθνών προδιαγραφών.

Υλοποιήσαμε το μείζονος σημασίας έργο της επέκτασης του Χώρου Υγειονομικής Ταφής Απορριμμάτων με τη δημιουργία νέου κυττάρου στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ Χερσονήσου, δίνοντας λύση με χρονικό ορίζοντα πολλών ετών στο μείζον αυτό πρόβλημα.

Εξασφαλίσαμε τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις από το Ταμείο Ανάκαμψης για την κατασκευή Κέντρου Επεξεργασίας Λυματολάσπης στο χώρο του ΧΥΤΑ Χερσονήσου που θα περιλαμβάνει μονάδα ηλιακής ξήρανσης και μονάδα αεριοποίησης, ενώ στις προθέσεις μας είναι η ανάπτυξη μηχανισμού για την αξιοποίηση του βιοαερίου από τον ΧΥΤΑ Χερσονήσου, προκειμένου να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες τόσο του ΧΥΤΑ Χερσονήσου όσο και του νέου Εργοστασίου Μηχανικής Διαλογής και Κομποστοποίησης.

Με όχημα μια ολιστική περιβαλλοντική στρατηγική, υλοποιούμε μικρές και μεγάλες παρεμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος, αφουγκραζόμενοι τις φωνές αγωνίας της κοινωνίας και θεωρώντας τη μέριμνα για μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής την ύψιστη προτεραιότητα για το μέλλον των παιδιών μας.