Η Ευαγγελία Χατζάκη αναλαμβάνει Συμπαραστάτρια του Δημότη και της Επιχείρησης

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χερσονήσου στην τελευταία συνεδρίασή του εξέλεξε με μυστική ψηφοφορία ως Συμπαραστάτρια του Δημότη και της Επιχείρησης την συνταξιούχο δικηγόρο, κ. Ευαγγελία Χατζάκη.
Να σημειωθεί ότι ήταν η μοναδική υποψηφιότητα που κατατέθηκε στο προεδρείο του Δημοτικού Συμβουλίου, μετά την σχετική πρόσκληση για εκδήλωση ενδιαφέροντος και συγκέντρωσε την αυξημένη πλειοψηφία των παρόντων συμβούλων, όπως ο νόμος ορίζει. Συγκεκριμένα, από τους 25 δημοτικούς συμβούλους, παρόντες ήταν οι 22 και ψήφισαν 18 υπέρ της υποψήφιας και 4 λευκό.

Ο ΘΕΣΜΟΣ:
Ο Συμπαραστάτης του δημότη και της επιχείρησης αποτελεί ένα θεσμό διαμεσολάβησης μεταξύ πολιτών, επιχειρήσεων και Δήμου και αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, στον έγκαιρο εντοπισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση φαινομένων κακοδιοίκησης, ορθής εφαρμογής των νόμων, στη διασφάλιση της αμεροληψίας των δημοτικών αρχών και στην αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αρχές της χρηστής και διαφανούς διοίκησης.
Ο συμπαραστάτης δέχεται και διερευνά ενυπόγραφες καταγγελίες άμεσα θιγόμενων φυσικών ή νομικών προσώπων για κακοδιοίκηση εκ μέρους των υπηρεσιών του δήμου, των νομικών του προσώπων και των επιχειρήσεών του. Στις περιπτώσεις αυτές, έργο και αποστολή του συμπαραστάτη είναι η διαμεσολάβηση μεταξύ του θιγόμενου φυσικού ή νομικού προσώπου και της αρμόδιας υπηρεσίας, καθώς και η λήψη όλων των απαραίτητων πρωτοβουλιών, προκειμένου να επιλυθούν τα σχετικά προβλήματα, ενώ είναι
υποχρεωμένος να απαντά εγγράφως ή ηλεκτρονικά εντός τριάντα (30) ημερών στους ενδιαφερόμενους ως προς τις ενέργειες στις οποίες ο ίδιος προέβη μετά τη λήψη της καταγγελίας τους.

Βιογραφικό Σημείωμα της Ευαγγελίας Χατζάκη του Εμμανουήλ και της Κυριακής, συζύγου Γεωργίου Σταυρουλάκη, κατοίκου Κοκκίνη Χάνι, Δήμου Χερσονήσου:
Γεννήθηκε στην Ανώπολη Πεδιάδος του Δήμου Χερσονήσου από πολυμελή αγροτική οικογένεια. Σπούδασε στη Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Διορίστηκε δικηγόρος στο Πρωτοδικείο Ηρακλείου στις 25-11-1980, έγινε μέλος του Δικηγορικού Συλλόγου Ηρακλείου και άσκησε τη δικηγορία ως ελεύθερος επαγγελματίας επί 34 συναπτά έτη. Κατά τη διάρκεια της δικηγορίας, δίδαξε το μάθημα της Διοίκησης – Νομοθεσίας στις Νοσηλεύτριες του Βενιζελείου Νοσοκομείου που παρακολουθούσαν το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της Παθολογικής και Χειρουργικής Ειδικότητας.
Από το έτος 2003 ασχολήθηκε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, αρχικά στον πρώην Δήμο Γουβών και εν συνεχεία στον Καλλικρατικό Δήμο Χερσονήσου. Διετέλεσε δημοτική σύμβουλος του πρώην Δήμου Γουβών κατά τα έτη 2003-2006. Το έτος 2004 ορίστηκε, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, μέλος της Επιτροπής Εκτίμησης Ακινήτων και τακτικό μέλος της Επιτροπής Διοικητικών και Δικαστικών Υποθέσεων του Δήμου.
Το έτος 2011 με την με αριθμό 67/2011 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου του Καλλικρατικού Δήμου Χερσονήσου, που επικυρώθηκε με την 2642/2011 απόφαση του Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης, επιλέχθηκε ως Συμπαραστάτρια του Δημότη και της Επιχείρησης, θεσμό που υπηρέτησε μέχρι 31 Αυγούστου 2014 με ζήλο, αμεροληψία και αντικειμενικότητα.
Στη συνέχεια, διετέλεσε Κοινοτική Σύμβουλος της Κοινότητας Ανωπόλεως κατά τα έτη 2020 έως και 2023.
Κατά τη διάρκεια της επαγγελματικής της δραστηριότητας, συμμετείχε επιπλέον, τον Οκτώβριο του 2012, στο 12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Εκλεγμένων Γυναικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Α΄ και Β΄ βαθμού «Η ΑΘΗΝΑ» με θέμα: «Γυναίκες στην Πολιτική – Από την εποχή της Πραξαγόρας στον καιρό του Μνημονίου» που οργανώθηκε στην πόλη του Ηρακλείου Κρήτης.
Γνωρίζει πολύ καλά Αγγλικά και Υπολογιστές.
Από το γάμο της με τον Γεώργιο Σταυρουλάκη απέκτησε δύο κόρες, την Ειρήνη, δικηγόρο Αθηνών, εξειδικευμένη στους τομείς Ποινικού και Αστικού Δικαίου, και την Κέλλυ, δικηγόρο Αθηνών, εξειδικευμένη στο Εργατικό Δίκαιο.