main img main img main img main img main img main img main img main img

Με επιτυχία η ημερίδα με θέμα την Εξοικονόμηση Ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια στο πλαίσιο του ευρ. έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ

Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η ημερίδα με θέμα: «Εξοικονόμηση Ενέργειας στα Δημόσια Κτίρια», που διοργάνωσε την Πέμπτη 31 Οκτωβρίου 2019 ο Δήμος Χερσονήσου στο πλαίσιο της Πράξης «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» η οποία φιλοξενήθηκε στο CRETAquarium, στην πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών.

 

Την ημερίδα άνοιξε ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού, Τεχνικών Έργων και Απασχόλησης Δήμου Χερσονήσου κ. Κωνσταντίνος Αναστασάκης, ο οποίος και καλωσόρισε τους συμμετέχοντες. Τη συζήτηση συντόνισαν ο Δρ. Νίκος Ζωγραφάκης, Διευθυντής του ΠΤΑ Κρήτης και ο κ. Μάρκος Δαμασιώτης, Προϊστάμενος της Δ/νσης Αναπτυξιακών Προγραμμάτων του ΚΑΠΕ. Χαιρετισμό απηύθυνε και ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης κ. Γιώργος Αλεξάκης, ο οποίος αναφέρθηκε και στις δράσεις και τα προγράμματα που υλοποιεί η Περιφέρεια Κρήτης στον τομέα της Εξοικονόμησης Ενέργειας.

 

Στην ημερίδα συμμετείχαν εκπρόσωποι δήμων της Κρήτης αλλά και των Δικαιούχων της Πράξης. Μεταξύ άλλων παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα της Πράξης και συγκεκριμένα το Πιλοτικό Έργο του Δήμου Χερσονήσου και οι εργασίες που έγιναν στο  Γυμνάσιο – Λύκειο Μαλίων και στο Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Επισκοπής, καθώς και η πλατφόρμα e-synergein.eu. Εκπρόσωποι των Δήμων Ηρακλείου, Χανίων και Χερσονήσου παρουσίασαν τις δράσεις και τα έργα εξοικονόμησης ενέργειας που υλοποιούν αλλά και τα εργαλεία που χρησιμοποιούν. Τέλος, έγινε αναφορά στα Συστήματα Γεωθερμικών Αντλιών Θερμότητας και στις εφαρμογές τους καθώς και στις προκλήσεις και τους στόχους για την εξοικονόμηση Ενέργειας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα χρηματοδοτικά εργαλεία για την επίτευξη τους.

 

Η Πράξη με τίτλο – «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου» και ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Δικαιούχοι της Πράξης είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου (κύριος δικαιούχος), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και οι Δήμοι Ρόδου και Χερσονήσου.

 

Σκοπός της Πράξης μέσα από μια συνεκτική προσέγγιση να υποστηρίξει νέες λύσεις που θα υιοθετηθούν και θα υλοποιηθούν στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα: (α) Προωθεί και ενθαρρύνει καινοτόμες τεχνολογίες & υλικά ΕΞΕ στα κτίρια μέσω επιδεικτικών ώριμων έργων λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες και τις παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής, (β) Αναπτύσσει μία καινοτόμα κοινή διασυνοριακή προσέγγιση που προτυποποιεί τις διαδικασίες: συλλογής στοιχείων του κτιριακού αποθέματος, απόφασης των βέλτιστων μέτρων αναβάθμισης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων έργων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Πράξης στην παρακάτω διεύθυνση https://www.synergein.eu/ .

 

 

 

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου