main img main img main img main img main img main img main img main img

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία η 4η τεχνική συνάντηση του ευρωπαϊκού έργου ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ

Ολοκληρώθηκε η τετάρτη Τεχνική Συνάντηση της Πράξης ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ την οποία διοργάνωσε και φιλοξένησε ο Δήμος Χερσονήσου στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου την Τετάρτη 30 Οκτωβρίου 2019 στη Χερσόνησο.

Τις εργασίες άνοιξε ο Δήμαρχος Χερσονήσου κ. Γιάννης Σέγκος ο οποίος και καλωσόρισε τους συμμετέχοντες. Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι των Δικαιούχων της Πράξης και συζητήθηκαν μεταξύ άλλων η πρόοδος της Πράξης, τα επόμενα βήματα, η αξιολόγηση των παραδοτέων που έχουν ολοκληρωθεί αλλά και τα προβλήματα που έχουν προκύψει και η λήψη διορθωτικών μέτρων.

Βαρύτητα δόθηκε στην ανάγκη προβολής της πράξης και στην ανάδειξη των αποτελεσμάτων της μέσα από τις προγραμματισμένες δράσεις δημοσιότητας καθώς και στις ιστοσελίδες / πλατφόρμες του (www.synergein.eu & www.e-synergein.eu).

Μετά την ολοκλήρωση της Τεχνικής Συνάντησης και της Συνεδρίασης της Συντονιστικής Επιτροπής της Πράξης οι συμμετέχοντες επισκέφτηκαν τα πιλοτικά έργα του Δήμου Χερσονήσου και συγκεκριμένα το Γυμνάσιο – Λύκειο Μαλίων και το Νηπιαγωγείο – Δημοτικό Επισκοπής.

Η πράξη με τίτλο – «ΣΥΝεργασία για την εξοικονόμηση ενΕΡΓΕΙας σε Δημόσια Κτίρια του ΔιασυΝοριακού Τόξου Ελλάδας Κύπρου» και ακρωνύμιο «ΣΥΝΕΡΓΕΙΝ» υλοποιείται στο πλαίσιο Προγράμματος Συνεργασίας INTERREG V-A Ελλάδα – Κύπρος 2014 – 2020 και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΤΠΑ) και Εθνικούς Πόρους της Ελλάδας και της Κύπρου. Δικαιούχοι της Πράξης είναι το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κύπρου (Κύριος Δικαιούχος), η Αναπτυξιακή Εταιρεία Λευκωσίας, το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών & Εξοικονόμησης Ενέργειας, το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κρήτης και οι Δήμοι Ρόδου και Χερσονήσου.

Σκοπός της πράξης μέσα από μια συνεκτική προσέγγιση να υποστηρίξει νέες λύσεις που θα υιοθετηθούν και θα υλοποιηθούν στη διασυνοριακή περιοχή και συγκεκριμένα: (α) Προωθεί και ενθαρρύνει καινοτόμες τεχνολογίες & υλικά ΕΞΕ στα κτίρια μέσω επιδεικτικών ώριμων έργων λαμβάνοντας υπόψη τις κλιματικές συνθήκες και τις παραδοσιακές μορφές αρχιτεκτονικής, (β) Αναπτύσσει μία καινοτόμα κοινή διασυνοριακή προσέγγιση που προτυποποιεί τις διαδικασίες: συλλογής στοιχείων του κτιριακού αποθέματος, απόφασης των βέλτιστων μέτρων αναβάθμισης και παρακολούθησης των αποτελεσμάτων έργων.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της πράξης στην παρακάτω διεύθυνση https://www.synergein.eu/ .

 

 

 

 

copyright © Δήμος Χερσονήσου