main img main img main img main img main img main img main img main img

Υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Συμπλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων στο Βόρειο Ανατολικό Τμήμα του Οικισμού Κράσιου Δήμου Χερσονήσου»

 

 

Χερσόνησος, 18 Μαρτίου 2014

 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 

ΘΕΜΑ: Υπογραφή σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Συμπλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων στο Βόρειο Ανατολικό Τμήμα του Οικισμού Κράσιου Δήμου Χερσονήσου»

 

Την Παρασκευή 14 Μαρτίου 2014 υπεγράφη η σύμβαση του έργου με τίτλο: «Συμπλήρωση Δικτύου Ακαθάρτων στο Βόρειο Ανατολικό Τμήμα του Οικισμού Κράσιου Δήμου Χερσονήσου» από τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Δ.Ε.Υ.Α. Χερσονήσου κ. Κων/νο Φιλιππάκη και τον ανάδοχο του έργου κ. Νικόλαο Βερτούδο, παρουσία του προέδρου του Τοπικού Συμβουλίου Κρασίου κ. Κων/νο Αργυράκη.

 

Το έργο έχει συνολικό προϋπολογισμό: 92.225,40€, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., είναι ενταγμένο στον Άξονα προτεραιότητας - 7 «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ» του «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής.

 

Η συνολική διάρκεια κατασκευής του έργου έχει ορισθεί σε τέσσερις  μήνες από την υπογραφή της σύμβασης και η αποπεράτωση του αναμένεται τον Ιούλιο του 2014.

 

Αντικείμενο του έργου είναι η κατασκευή - επέκταση του δικτύου  ακαθάρτων, στο βόρειο – ανατολικό τμήμα του οικισμού Κρασιού του Δ. Χερσονήσου. Με το παρόν έργο ολοκληρώνεται το αποχετευτικό δίκτυο ακαθάρτων του οικισμού Κρασίου, αναβαθμίζοντας περιβαλλοντικά την ευρύτερη περιοχή.

copyright © Δήμος Χερσονήσου