Επικαιρότητα

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επικαιρότητα

Πρόσκληση για την 12η συνεδρίαση του 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

-


Πρόσκληση για την 13 η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 13 η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

22/12/2023 10:54
Πρόσκληση για την 12 η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 12 η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

27/10/2023 11:21
Πρόσκληση για την 11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 11η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

22/09/2023 12:20
πρόσκληση για την 10η συνεδρίαση ΕΠΖ

πρόσκληση για την 10η συνεδρίαση ΕΠΖ

10/08/2023 15:08
Πρόσκληση για την 9 η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 9 η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

10/07/2023 13:39
Πρόσκληση για την 8η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 8η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

28/04/2023 15:43
Πρόσκληση για την 7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 7η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

04/04/2023 17:05
Πρόσκληση για την 6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση για την 6η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

27/03/2023 14:36
Πρόσκληση για την 5η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 5η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

14/03/2023 12:38
Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

02/03/2023 14:53
Πρόσκληση για την 3η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 3η έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

01/03/2023 14:45
Πρόσκληση για την 2 η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 2 η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

23/02/2023 11:10