Επικαιρότητα

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

Επικαιρότητα

Πρόσκληση για την 12η συνεδρίαση του 2016 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

-


Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

16/01/2023 14:55
Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 4η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

21/11/2022 08:02
Πρόσκληση για την 3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

09/09/2022 20:16
Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

21/02/2022 11:06
Περίληψη αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Περίληψη αποφάσεων 6ης συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

11/11/2021 15:07
Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την  28.06.2021  του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00,

Πρόσκληση σε τακτική συνεδρίαση ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ που θα γίνει με τηλεδιάσκεψη, την 28.06.2021 του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00,

22/06/2021 15:09
Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής  Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

31/05/2021 15:15
Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

23/03/2021 15:34
Πρόσκληση για την 3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 3η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

17/12/2020 15:17
Πρόσκληση για την 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Πρόσκληση για την 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

03/07/2020 12:16
Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 1η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου

21/05/2020 14:53
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ  ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ 7Η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

24/12/2019 11:35