Πρόσκληση για την 5η συνεδρίαση του 2019 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής