Υπογραφή Εργολαβικής Σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού μετώπου Γουβών»

Υπογράφηκε την Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Λ.Χερσονήσου η εργολαβική σύμβαση για την υλοποίηση του έργου «Ηλεκτροφωτισμός παραλιακού μετώπου Γουβών» μεταξύ του Αντιδημάρχου Τεχνικών Έργων και Πολεοδομίας του Δήμου Χερσονήσου κ. Εμμανουήλ Πετράκη και του εκπροσώπου της Αναδόχου εταιρείας «KANTIA TEXNIKH A.E.» κ. Ιωάννης Δ. Βαμβάτσικος.

 

 

 

Το έργο θα εκτελεστεί σύμφωνα με την 26/2015 εγκεκριμένη μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου μας προϋπολογισμού 655.000,00€ και συνοπτικά περιλαμβάνει τις εξής εργασίες:

 

Κατασκευή δικτύου ηλεκτροφωτισμού (Η/Φ) στην παραλιακή οδό του οικισμού των Κάτω Γουβών. Το δίκτυο θα φωτίσει την παραλιακή οδό από το ξενοδοχείο Amirantes έως το ανατολικό όριο της πρώην Αμερικανικής βάσης Γουρνών σε μήκος 3.000 μέτρων περίπου. Η τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων θα γίνει στο όριο του οδοστρώματος στη νότια πλευρά της παραλιακής οδού.

 

Ως χρόνος ολοκλήρωσης των εργασιών έχει οριστεί το διάστημα των έξι (6) μηνών ενώ η επίβλεψη του έργου θα γίνει από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.