Ανακοίνωση διενέργειας κλήρωσης ΜΗΜΕΔ για το έργο «Αναβάθμιση αθλητικών υποδομών γηπέδων Δ.Ε. Μαλίων» προϋπολογισμού 318.503,00 €