Συνεδρίαση της Επιτροπής Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου κατασκευής του έργου: «Ανέγερση σχολικού συγκροτήματος πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (12 θέσιο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Κοκκίνη Χάνι) στη θέση Κοψάς Δ.Κ. Ανώπολης»