ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΣΕΙΡΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΕΠΤΑ(7) Π.Φ.Α ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ.ΑΡΙΘΜ.713/08.10.2020 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ(Κ.Ε.Δ.Χ.).