Αποτελέσματα για την προκήρυξη ΣΟΧ 04/2023 του αυτοδίκαια καταργηθέντος Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 27 του Ν. 5056/2023 (Α΄163) – ΦΕΚ 91Β/09.01.2024