Ανακοίνωση προκηρύξεων ΑΣΕΠ 2Ε/2017, 3Ε/2017 και 8Κ/2017