ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ (ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 20100/2022)

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ

Οι αιτήσεις των υποψηφίων μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  - θα υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά στο email: proslipsis@hersonisos.grαπό 28.09.2022, ημέρα Τετάρτη έως και 30.09.2022, ημέρα Παρασκευή.