Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ - Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών στις παραλίες που διαχειρίζεται. Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 14/05/2023 έως 23/05/2023

Η ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΚΤΩΝ ΜΑΛΙΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ  - Δ.Α.ΜΑΛ. Α.Ε. ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι  (6) ατόμων για την παροχή υπηρεσιών  στις παραλίες που διαχειρίζεται.  Ημερομηνία υποβολής αιτήσεων από 14/05/2023 έως 23/05/2023