Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ- ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΣΟΧ 1/2023: Για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8) μηνών, ενός (1) ατόμου, ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2023: ΑΝΑΣΥΝΤΑΓΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

 

1)     Ο Ανασυνταγμένος Πίνακας Κατάταξης και Βαθμολογίας  Υποψηφίων

 

για  σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

Σε εφαρμογή του Γενικού κανονισμού προστασίας δεδομένων (GDPR),  στον πίνακες  αποτελεσμάτων δεν εμφανίζονται τα  πλήρη στοιχεία- δεδομένα.

Οι υποψήφιοι  μπορούν να επικοινωνούν με το  Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Χερσονήσου  (τηλ. επικ. 2897029202, email : ltherson@otenet.gr),  ώστε να τους παρατεθούν τυχόν άλλες πληροφορίες που αφορούν  στα αποτελέσματα της υπ’αρ  ΣΟΧ 1/2023 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ.