Πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων

 Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων  αρχίζει την 22.07.2023  και λήγει την 28.07.2023 (ημέρα Παρασκευή)

Ο ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Ανακοινώνει

 

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά επτά (7) ατόμων για την κάλυψη κατεπειγουσών εποχικών αναγκών δράσεων πυροπροστασίας του Δήμου Χερσονήσου, που εδρεύει στις Γούρνες του Ν. Ηρακλείου