ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΟΧ 03/2022 Ν.Π.Δ.Δ.Κοινωνικής Προστασίας & Αλληλεγγύης