ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΟΧ 01/2021 ΓΙΑ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ 11ΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΕ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΚΑΤ.ΤΕ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 101

ΚΑΤ.ΔΕ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 102

ΚΑΤ ΥΕ ΚΩΔ ΘΕΣΗΣ 103

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ