ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΥΠ'ΑΡ ΣΟΧ 1/2021 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 ΝΠΔΔ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2021 : Ανακοίνωση    για  σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου (οκτώ μηνών)  ενός (1) ατόμου  ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

  Διάστημα υποβολής αιτήσεων: από Σάββατο 15 Μαΐου 2021 έως και Δευτέρα 24 Μαΐου 2021