ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΟΧ 2 2022 ΔΑΜΑΛ ΑΕ