ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2023 : Ανακοίνωση για σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού

ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ – ΣΟΧ 1/2023 : Ανακοίνωση για  σύναψη σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου οκτώ (8)μηνών ενός (1) ατόμου ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού 

 

Αιτήσεις γίνονται δεκτές από τις 29 Μαρτίου 2023, ημέρα Τετάρτη μέχρι και τις 18 Απριλίου 2023, ημέρα Τρίτη