main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση στην 2η τακτική συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης Δήμου Χερσονήσου για το έτος 2020

copyright © Δήμος Χερσονήσου