Επικαιρότητα

Άλλες Επιτροπές

Επικαιρότητα


Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης έτους 2022, Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ».

Πρόσκληση 4ης συνεδρίασης έτους 2022, Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ».

24/06/2022 11:28
Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου.

Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Χερσονήσου.

03/06/2022 15:53
3η πρόσκληση 2022 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

3η πρόσκληση 2022 Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

05/04/2022 08:18
Πρόσκληση  2ης  συνεδρίασης έτους 2022,   Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ »

Πρόσκληση 2ης συνεδρίασης έτους 2022, Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ »

10/03/2022 10:10
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ

04/02/2022 15:07
Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Χερσονήσου

Πρόσκληση για την 2η τακτική συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Χερσονήσου

04/02/2022 12:11
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

14/12/2021 12:07
Πρόσκληση  7ης  συνεδρίασης έτους 2021,   Διοικητικού Συμβουλίου  του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ».

Πρόσκληση 7ης συνεδρίασης έτους 2021, Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ».

09/12/2021 08:31
πρόσκληση επιτροπής Διαβούλευσης

πρόσκληση επιτροπής Διαβούλευσης

07/10/2021 11:55
8η πρόσκληση 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

8η πρόσκληση 2021 ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

05/10/2021 08:24
7η πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

7η πρόσκληση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας

09/07/2021 07:51
πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου

πρόσκληση 5ης συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Χερσονήσου

23/06/2021 13:57