main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση για την 3η συνεδρίαση έτους 2020, του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία « ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ »

.

copyright © Δήμος Χερσονήσου