main img main img main img main img main img main img main img main img

Πρόσκληση σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης

Σας προσκαλούμε σε δημόσια συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, σύμφωνα με το άρθρο 76 παρ. 2α και παρ 3 του Ν. 3852/2010.

                Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 25 Σεπτεμβρίου 2018 και ώρα 13.00 το μεσημέρι στο Δημοτικό Κατάστημα που βρίσκεται στο Λιμάνι Χερσονήσου της Δ.Ε. Χερσονήσου (Ελευθερίας 50).

                Σε περίπτωση μη απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί την επόμενη ημέρα Τετάρτη 26 Σεπτεμβρίου 2018 την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο χωρίς άλλη πρόσκληση.

                ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

  1. Τεχνικό Πρόγραμμα έργων Δήμου Χερσονήσου, έτους 2019
  2. Προσχέδιο προϋπολογισμού Δήμου Χερσονήσου, οικονομικού έτους 2019

 

Παρακαλώ δείτε το συνημμένο αρχείο 

copyright © Δήμος Χερσονήσου