ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 

Σας καλούμε σε ανοιχτή ενημερωτική εκδήλωση που διοργανώνει ο Δήμος Χερσονήσου για το έργο «Αιολικό – αντλητικό – υδροηλεκτρικό σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστημένης ισχύος 90,1 MW αιολικά και 100MW υδροηλεκτρικό – αντλητικό» της εταιρείας «Υδροαιολική Αιγαίου Α.Ε.»,  στο Πολύκεντρο Κρασίου την Τετάρτη 18/4/2012 και ώρα 18.30.

 

Η εκδήλωση οργανώνεται, ώστε μετά την ανοιχτή δημόσια διαβούλευση να διατυπωθεί η άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου Χερσονήσου, η οποία στη συνέχεια θα κατατεθεί στην Περιφέρεια Κρήτης, εν όψει της συνεδρίασης της Επιτροπής Περιβάλλοντος για το θέμα αυτό.

 

 

10/4/2012

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΔΟΞΑΣΤΑΚΗΣ