Δημόσια Διαβούλευση για το Σχέδιο Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου Χερσονήσου

Γούρνες, 22 Ιουνίου 2012

 

Τίθεται σε δημόσια διαβούλευση το «Σχέδιο Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια» του Δήμου Χερσονήσου, το οποίο αποτελεί τον στρατηγικό ενεργειακό σχεδιασμό του δήμου έως το 2020.  Το Σχέδιο Δράσεων για την Αειφόρο Ενέργεια, βρίσκεται στην παρακάτω υπερσύνδεση:

 

http://www.hersonisos.gr/municipal/plan/plan062012.html

 

Για οποιαδήποτε σχόλια, παρατηρήσεις και υποδείξεις, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα έργου για το «Σύμφωνο των Δημάρχων»  στο email: covenant@hersonisos.gr