Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δημοκρατίας η οποία αποτελεί τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου στον οικισμό Γουρνών στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δημοκρατίας η οποία αποτελεί τμήμα της παλαιάς εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου στον οικισμό Γουρνών στο πλαίσιο εκτέλεσης του έργου «ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΥΔΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΓΟΥΡΝΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

 

Η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται επί της Παλαιάς εθνικής οδού Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου( Λεωφόρος Δημοκρατίας), ΠΕΟ90, εντός των ορίων του οικισμού Γουρνών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

.

  1. 1.      Ημέρα, και γενικά ώρες λειτουργίας του εργοταξίου

Κατά την διάρκεια εκτέλεσης εργασιών, η κυκλοφοριακή ρύθμιση θα ακολουθεί το «Εναλλάξ κυκλοφορία των δύο κατευθύνσεων», Έργα Μεγάλης Διάρκειας με Σταθερή Εργοταξιακή Σήμανση, ΔΜΕΟ/Ο/613/2011 (ΦΕΚ 905/B’/2011)

Η εργοταξιακή ζώνη θα έχει μήκος περίπου 150m. Επειδή, υπερβαίνει τα 50m σε μήκος, η κυκλοφορία θα ρυθμίζεται με φωτεινή σηματοδότηση.

Στη μεταβατική ζώνη (2) εισόδου και εξόδου (βλ. Σχήμα 2.1.3 και Σχέδιο Κ-2), θα τοποθετηθούν πινακίδες οριοθέτησης έργων με αναλάμποντες φανούς ανά 6m.

Στη ζώνη έργων (3) (βλ. Σχήμα 2.1.3 και Σχέδιο Κ-2) όλες οι πινακίδες οριοθέτησης έργων και οι αναλάμποντες φανοί είναι διπλής όψης.

Από την πλευρά του πεζοδρομίου η οριοθέτηση θα πραγματοποιηθεί με προσωρινούς πασσάλους και δίκτυ σήμανσης εργοταξίου χρώματος πορτοκαλί & κίτρινου. Το εργοτάξιο δεν θα επεκτείνεται στο χώρο του πεζοδρομίου, όπου αυτό υπάρχει. Επομένως η διέλευση των πεζών δεν θα παρεμποδίζεται από τις εργασίες.

  1. 2.      Νύχτα και γενικά ώρες εκτός λειτουργίας εργοταξίου,

Μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών, το όρυγμα θα είναι επιχωμένο και συμπυκνωμένο, έτοιμο για την διάστρωση της ασφάλτου. Επειδή η διάστρωση με άσφαλτο θα πραγματοποιείται περίπου μία φορά την εβδομάδα (δηλαδή ανά 500m με 600m), οι πινακίδες οριοθέτησης θα μετακινούνται στο όριο του ορύγματος, δημιουργώντας μία οριοθετημένη ζώνη περίπου 0,60m πλάτος. Με αυτό τον τρόπο, μετά το πέρας των ημερήσιων εργασιών η κυκλοφορία θα πραγματοποιείται, σύμφωνα με τα τυπικά σχέδια όπως αυτά έχουν προσαρμοστεί στις ανάγκες της εν λόγω παρέμβασης (Σχήμα Κ-2):

2.1.1 «Στένωση σε υπεραστική οδό»

3.1.1 «Στένωση σε αστική οδό»

Στην περίπτωση που μετά την οριοθέτηση του ορύγματος το υπόλοιπο πλάτος της λωρίδας κυκλοφορίας είναι μεγαλύτερο από 3,25m, δεν απαιτείται καμία περαιτέρω σήμανση (πχ μετατόπισης άξονα).

Το εργοτάξιο για τις συγκεκριμένες εργασίες χαρακτηρίζεται ως μακράς διάρκειας δεδομένου ότι καταλαμβάνει μια θέση περισσότερο από 3 ημερολογιακές μέρες (ΦΕΚ 905/B’/2011).

Η έναρξη ισχύος της προσωρινής σήμανσης θα είναι από την ημέρα έκδοσης της απόφασης έγκρισης από την Αστυνομική Δ/νση Ηρακλείου και θα έχει διάρκεια περίπου 3 μήνες

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Δευτέρα 12/02/2004 και ώρα 12:00 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2813404684 ή στα γραφεία του Δήμου Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Στεφανία Τζαγκαράκη. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2813404650, είτε μέσω mail s.tsagaraki@hersonisos.gr.