Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων αποκλεισμού της Άνω Διάβασης 5 (ΑΔ5) Γουβών στα πλαίσια του έργου: «Γούρνες – Χερσόνησος».

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Γούρνες – Χερσόνησος», ο  Ο.Α.Κ. πρόκειται να προχωρήσει στον  αποκλεισμό της Άνω Διάβασης 5 (ΑΔ5) Γουβών  εφαρμόζοντας κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που αφορούν την εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή ΑΔ5  (Χ.Θ. :3+259.57) για την τοποθέτηση αρμών διαστολής σε αυτήν.

 

Σύμφωνα με την μελέτη του  Ο.Α.Κ., η κυκλοφορία από Βορρά προς Νότο θα εκτρέπεται πριν την ΑΔ5 στην παράπλευρη SR4 θα οδηγείται στην Κάτω Διάβαση (ΚΔ3) και έπειτα δεξιά μέσω της παράπλευρης οδού SR4 θα επανέρχεται στο τέλος της ΑΔ5. Την ίδια διαδρομή θα ακολουθούν και τα οχήματα που κινούνται από το Νότο προς τον Βορρά.

 

Οι εν λόγω προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, κρίνονται απαραίτητες προκειμένου να συνεχιστεί η κατασκευή του έργου "Γούρνες Χερσόνησος" και η διάρκεια τους εκτιμάται στις 15 ημέρες από τη λήψη των οριστικών εγκρίσεων τους.

 

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Τετάρτη 07-08-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2813404684 ή στα γραφεία του Δήμου Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Στεφανία Τζαγκαράκη. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2813404650, είτε μέσω mail s.tsagaraki@hersonisos.gr.