Απόψεις – προτάσεις για την έκδοση κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση ή μη μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του αιτούντα Κωνσταντίνου Κουρομιχελάκη που βρίσκεται στον οικισμό Σγουροκεφάλι του Δήμου Χερσονήσου

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στη διαμόρφωση κανονιστικής απόφασης για την παραχώρηση ή μη μιας θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ έμπροσθεν της ιδιοκτησίας του αιτούντα Κωνσταντίνου Κουρομιχελάκη που βρίσκεται στον οικισμό Σγουροκεφάλι του Δήμου Χερσονήσου,  παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις των αρμόδιων κοινωνικών και επαγγελματικών φορέων και ομάδων πολιτών της περιφέρειας του Δήμου, έως και την Δευτέρα 02-12-2013 και ώρα 12:00 π.μ.. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΧ 2897022977, είτε μέσω email i.mastorakis@hersonisos.gr.

Τεχνική έκθεση και σκαρίφημα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου www.hersonisos.gr