Διαβούλευση για τη λήψη απόφασης σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεων στο Αβδού.

Διαβούλευση για λήψη απόφασης σχετικά με τις: “Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο δημοτικό δίκτυο για την εκτροπή κυκλοφορίας στην περιοχή του οικισμού Αβδού στα πλαίσια του έργου «Ύδρευση Ηρακλείου-Αγ. Νικολάου από το φράγμα Αποσελέμη – Έργα ενίσχυσης ταμιευτήρα φράγματος Αποσελέμη από το Οροπέδιο Λασιθίου»”.