Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη δημοτική οδό που οδηγεί στο ΧΥΤΑ

Προκειμένου ο ΒΟΑΚ να προχωρήσει στην κατασκευή της κάτω διάβασης με αρ. 6, στο ύψος της δημοτικής οδού που οδηγεί στο ΧΥΤΑ, στα πλαίσια κατασκευής του έργου Γούρνες – Χερσόνησος απαιτείται η λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη δημοτική οδό που οδηγεί στο ΧΥΤΑ Χερσονήσου.

 

Ο Δήμος εξετάζοντας το αίτημα του ΟΑΚ Α.Ε./Δνση Συγκοινωνιακών Έργων και έχοντας υπόψη τα εξής:

 

1. Την υποβληθέντα από τον ανάδοχο μελέτη εργοταξιακής σήμανσης

 

2. Τις επικρατούσες κυκλοφοριακές συνθήκες στην ευρύτερη περιοχή

 

3. Την αναγκαιότητα για την απρόσκοπτη κίνηση των οχημάτων προς τον ΧΥΤΑ που συνήθως πρόκειται για οχήματα βαρέως τύπου.

 

4. Την πρόσβαση των παρόδιων της οδού τόσο στις κατοικίες τους όσο και στις περιουσίες τους.

 

Προτείνει τις κάτωθι προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προκειμένου αφενός να εκτελεστεί έγκαιρα η κατασκευή της κάτω διάβασης με αρ.6.& αφετέρου να διασφαλιστεί η ασφαλής πρόσβαση από και προς το ΧΥΤΑ:  

  • - Τον πλήρη αποκλεισμό της δημοτικής οδού που οδηγεί στο ΧΥΤΑ πλησίον του τεχνικού ΚΔ6 με τη σήμανση που προβλέπεται στο σχέδιο σήμανσης με αρ.1 και εφόσον προηγηθούν τα εξής:
  • - Την κατασκευή ράμπας καθόδου η οποία θα άρχεται από το ΒΟΑΚ (ρεύμα προς Άγιο Νικόλαο) και θα καταλήγει στο δρόμο που οδηγεί στο ΧΥΤΑ νότια του αποκλεισμένου τμήματος. Η ράμπα αυτή θα εξυπηρετεί την κίνηση των οχημάτων που έρχονται από Ηράκλειο αλλά και αυτών που θα έρχονται από τον Άγιο και κάνουν χρήση του παραπλήσιου ανισόπεδου κόμβου Καστελίου. Ως εκ τούτου διασφαλίζεται πλήρως η κίνηση προς το χώρο της υγειονομικής ταφής των απορριμμάτων. Στη ράμπα καθόδου θα τοποθετηθεί η προβλεπόμενη από τον ΚΟΚ σήμανση (όριο ταχύτητα 40Κm, μονοδρόμηση κ.λπ.). όπως προβλέπεται στη μελέτη εργοταξιακής σήμανσης
  • - Να χρησιμοποιηθεί ως διαδρομή επιστροφής από το ΧΥΤΑ η υφιστάμενη αγροτική οδός μήκους 750m που άρχεται του δρόμου του ΧΥΤΑ σε απόσταση 700m περίπου νότια της κάτω διάβασης με αρ.6 και καταλήγει στον ανατολικό παράδρομο της ΕΟ92 Χερσονήσου – Καστελίου λίγο νοτιότερα από τον ανισόπεδο κόμβο. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται η κίνηση των οχημάτων από το ΧΥΤΑ προς Χερσόνησο, η δημοτική οδός θα αποκτήσει χαρακτηριστικά μονόδρομου και τοποθετείται επί αυτής η προβλεπόμενη εργοταξιακή σήμανση του ΚΟΚ για τους μονόδρομους. (Ρ-7, Π-23 κ.λπ.).
  • - Η βελτίωση της βατότητας της αγροτικής οδού με δαπάνες του ΟΑΚ Α.Ε. προκειμένου να μπορέσει να δεχθεί τη βαριά κυκλοφορία.

 

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εν λόγω δημοτική οδό, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Δευτέρα 09-06-2014 και ώρα 12:00.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2897340027 ή στα γραφεία του Δήμου Ελευθερίας 50, Λ.Χερσονήσου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Δημοσθ. Σπυρλιδάκης. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2897022977, είτε μέσω mail: d.spirlidakis@hersonisos.gr