Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις σε δημοτική οδό στην περιοχή των Αγριανών

Προκειμένου ο ΒΟΑΚ να προχωρήσει στην κατασκευή της κάτω διάβασης με αρ. 4 στην περιοχή των Αγριανών στα πλαίσια κατασκευής του έργου Γούρνες –Χερσόνησος απαιτείται η λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων στη δημοτική οδό που έχει αφετηρία την Ε.Ο. Χερσονήσου – Καστελίου και πέρας τη διασταύρωση με την οδό που οδηγεί στην υπάρχουσα παιδική κατασκήνωση.

 

Ο Δήμος, εξετάζοντας το αίτημα του ΒΟΑΚ και λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι στην εν λόγω οδό υπάρχουν κατοικίες ενώ εξυπηρετεί μεγάλο αριθμό αγροτεμαχίων προτείνει τις κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

 

  • - Τον πλήρη αποκλεισμό της οδού σε μήκος 50m νότια και βόρεια της κάτω διάβασης με τη σήμανση που προτείνει ο ΒΟΑΚ (προσοχή έργα στο οδόστρωμα, απαγορεύεται η είσοδος, δρόμος κλειστός λόγω έργων, κόκκινο πλέγμα και αναλάμποντες φανοί).
  • - Τα υπόλοιπα τμήματα της οδού (βόρειο & νότιο) να είναι ανοικτά και σε κάθε είσοδο να τοποθετηθεί το σήμα Π-25 του ΚΟΚ (αδιέξοδος οδό) πέρα των σημάνσεων που προτείνει ο ΒΟΑΚ
  • - Την τοποθέτηση της εργοταξιακής σήμανσης που προτείνει ο ΒΟΑΚ (προσοχή έργα στο οδόστρωμα & δρόμος κλειστός λόγω έργων) εξαιρούμενων των σημάτων Ρ-7 (απαγορεύεται η είσοδος) στην αρχή και το πέρας της οδού.
  • - Να απαγορευθεί η στάθμευση των οχημάτων & μηχανημάτων επί της οδού για αποφυγή ατυχημάτων (σήμα Ρ-39 του ΚΟΚ).
  • - Επιβολή ορίου ταχύτητας 20km καθόλο το μήκος των αδιέξοδων οδών.
  • - Η ισχύς των ανωτέρω ρυθμίσεων να έχουν χρονική διάρκεια τριών μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης της εργοταξιακής σήμανσης η οποία θα γίνει από το ΒΟΑΚ.

 

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην εν λόγω δημοτική οδό, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Δευτέρα 23-12-2013 και ώρα 14:00.

 

Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2897022977, είτε μέσω mail: d.spirlidakis@hersonisos.gr.