Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δημοκρατίας στα πλαίσια του έργου: «Βελτίωση οδού Δημοκρατίας Λιμ. Χερσονήσου».

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Βελτίωση οδού Δημοκρατίας Λιμ. Χερσονήσου», πρόκειται να υλοποιηθεί μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της οδού Δημοκρατίας και των παρακείμενων σε αυτή, οδός Φιλ. Ζώτου, Σανουδάκη και Δαιδάλου.

Η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται επί της Δημοκρατίας στο Λιμ. Χερσονήσου με αφετηρία τη διασταύρωση αυτής με την οδό Σανουδάκη και έως την ανώνυμη οδού (βόρεια) που βρίσκεται στο όριο του ρυμοτομικού σχεδίου Λ. Χερσονήσου.

Σε όλη την διάρκεια εκτέλεσης των παραπάνω εργασιών η οδός Δημοκρατίας θα παραμείνει κλειστή. Κατά τις ώρες που διεξάγονται εργασίες οι κάθετες οδοί θα είναι κλειστές, ενώ κατά τη διάρκεια της νύχτας οι κάθετοι δρόμοι θα παραμένουν ανοιχτοί και ο χώρος εκτέλεσης εργασιών περιφραγμένος με την κατάλληλη σήμανση.

 

Η κυκλοφορία των οχημάτων θα γίνεται από τις παράπλευρες οδούς Φιλον. Ζώτου, Κωστή Παλαμά, Σανουδάκη και  Ναυάρχου Νεάρχου.

 

Στα σημεία αποκλεισμού της οδού, καθώς και στους γειτονικούς δρόμους, θα τοποθετηθεί κατάλληλη σήμανση με πινακίδες Ρ-7, Ρ-27, Ρ-28, Ρ-47, Ρ-50α, Ρ-50δ,  πλέγμα οδοσήμανσης χρώματος πορτοκαλί με αναλάμποντες φανούς ανά 1m κατά τις νυχτερινές ώρες και ειδικών πληροφοριακών πινακίδων. Ο αποκλεισμός της οδού Δημοκρατίας με πινακίδες και αναλάμποντες φανούς θα γίνει στη συμβολή της με την οδό Σανουδάκη, με την ανώνυμη οδό στο βόρειο όριο του ρυμοτομικού σχεδίου Λ. Χερσονήσου καθώς και με τις κάθετες οδούς που συμβάλουν με αυτήν.

 

Η έναρξη ισχύος της προσωρινής σήμανσης θα είναι από την ημέρα έκδοσης της απόφασης από το Δ.Σ. Χερσονήσου και η διάρκεια της θα είναι έως τις 14-04-2021.

 

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Παρασκευή 24-12-2021 και ώρα 12:30 μ.μ.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2813404684 ή στα γραφεία του Δήμου Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Στεφανία Τζαγκαράκη. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2813404650, είτε μέσω mail s.tsagaraki@hersonisos.gr.