Διαβούλευση για τη λήψη απόφασης σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου εντός του οικισμού Μαλίων

Διαβούλευση για τη λήψη απόφασης σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου εντός του οικισμού Μαλίων του Δ. Χερσονήσου

 

Προκειμένου ο Δήμος να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο της «Διαμόρφωσης των πεζοδρομίων στην οδό Ελευθερίου Βενιζέλου» στον οικισμό των Μαλίων και λόγω του ότι εκτελούνται εργασίες εντός του οδοστρώματος της οδού απαιτείται η λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ασφαλέστερη και ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών.

Ο ανάδοχος του έργου υπέβαλε μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η οποία συνοπτικά προβλέπει τα εξής:

  1. Ο αποκλεισμός της κυκλοφορίας επί της ΠΕΟ (οδός Ελευθερίου Βενιζέλου) από το ύψος της εκκλησίας του Αγίου Νεκταρίου του οικισμού Μαλίων έως το ανατολικό όριο του οικισμού.
    Η εκτροπή της κυκλοφορίας στην ΠΕΟ Χανίων – Σητείας από την ΧΘ 167,50 (θέση «DISEGNO –TΑΜΠΑΚΑΚΗΣ» ) έως την ΧΘ 171,00 (ΙΚ Αρχαιοτήτων Μαλίων), λόγω εκτελέσεως εργασιών για την κατασκευή δικτύων ύδρευσης, αποχέτευσης, καθαιρέσεων, κάθετων διαβάσεων και σκυροδετήσεων, επί της οδού Ελευθερίου Βενιζέλου  του οικισμού Μαλίων, σε μήκος 600 μέτρων (από την Εκκλησία του Αγ. Νεκταρίου έως το ανατολικό άκρο του οικισμού).

Ως τούτου η διευθέτηση της κυκλοφορίας και οι απαιτούμενες ρυθμίσεις για την υλοποίηση των ανωτέρω θα έχουν ως εξής:

1. Η κίνηση των οχημάτων από Ηράκλειο προς Μάλια - Αγ. Νικόλαο θα εκτρέπεται από την ΠΕΟ από την ΧΘ 167,50 (θέση «DISEGNO –TΑΜΠΑΚΑΚΗΣ» ) έως την ΧΘ 171,00 (ΙΚ Αρχαιοτήτων Μαλίων) και η κυκλοφορία θα διεξάγεται μέσω της παραλιακής οδού Μαλίων – Σταλίδας και συγκεκριμένα μέσω των οδών (Γ. Βλαστού – Ν. Γραμματικάκη – Εμμ. Τσαγκαράκη – Ιωσήφ Χατζηδάκη – Σαπουτιέ – ΠΕΟ).  

2. Η κίνηση των οχημάτων από Αγ. Νικόλαο προς Μάλια – Σταλίδα – Ηράκλειο να εκτρέπεται από την ΠΕΟ στη ΧΘ 171,00 (ΙΚ Αρχαιοτήτων Μαλίων)  έως την ΧΘ 167,50 (θέση «DISEGNO –TΑΜΠΑΚΑΚΗΣ») θα διεξάγεται μέσω της παραλιακής οδού Μαλίων – Σταλίδας και συγκεκριμένα μέσω των οδών (Σαπουτιέ – Ιωσήφ Χατζηδάκη – Εμμ. Τσαγκαράκη - Νικολάου Γραμματικάκη - Γ. Βλαστού – ΠΕΟ).

3. Ειδικώς για τα οχήματα έως 5 τόνους με κατεύθυνση από Ηράκλειο προς Μάλια -Αγ. Νικόλαο ως την ΧΘ 171,00 (ΙΚ Αρχαιοτήτων Μαλίων), θα δίνεται η δυνατότητα να κινούνται έως την εκκλησία Αγ. Νεκταρίου και ακολούθως να συνεχίζουν στο δημοτικό δίκτυο (Βόρεια διά μέσω της οδού Ματθαίου Ζαχαριάδη και νότια μέσω της οδού 28ης Οκτωβρίου).

4. Απαγόρευση της κυκλοφορίας και της στάθμευσης κατά μήκος της Ελευθερίου Βενιζέλου  (από την Εκκλησία του Αγ. Νεκταρίου -οδός 28η Οκτωβρίου έως το ανατολικό άκρο του οικισμού) σε μήκος 600 μέτρων περίπου, η οποία είναι η περιοχή των εκτελούμενων έργων.

5. Στο ως άνω τμήμα της ανάπλασης θα επιτρέπεται η εγκάρσια διέλευση της οδού από τα οχήματα, (αφορά τις οδούς 25ης Μαρτίου- Ζωοδόχου Πηγής, Δημοκρατίας- Εισοδίων- 1821, Οπλαρχηγών – & Δασκαλογιάννη) η οποία θα διεξάγεται σύμφωνα με τις υφιστάμενες κυκλοφορικές ρυθμίσεις.

Οι προτεινόμενες προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα έχουν διάρκεια συνολικά 2 μηνών από την ημερομηνία αποκλεισμού της οδού.

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό των Μαλίων για την εκτέλεση του έργου «Διαμόρφωση πεζοδρομίων στην οδό Ελ.Βενιζέλου στον οικισμό Μαλίων, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Πέμπτη 26-02-2015 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2897340027 ή στα γραφεία του Δήμου Ελευθερίας 50, Λ.Χερσονήσου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Δημοσθ. Σπυρλιδάκης. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2897022977, είτε μέσω mail: d.spirlidakis@hersonisos.gr