Διαβούλευση για τη λήψη απόφασης σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου εντός του οικισμού Γουρνών & Κ. Γουβών

 

 

Προκειμένου η ΔΕΥΑ Χερσονήσου να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο της «Αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Γουρνών Δήμου Γουβών» απαιτείται η λήψη προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας που αφορούν την ΠΕΟ Ηρακλείου Αγίου Νικολάου εντός του οικισμού των Γουρνών αλλά και τον ισόπεδο κόμβο Γουρνών ο οποίος βρίσκεται εντός των ορίων οικισμού των Κάτω Γουβών.

Ως εκ τούτου η ΔΕΥΑ υπέβαλε στο Δήμο μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η οποία συνοπτικά προβλέπει τα εξής:

  1. Τον τμηματικό αποκλεισμό της ΠΕΟ με αρ. 90 σε τέσσερις (4) φάσεις από το δυτικό όριο του οικισμού Γουρνών (κατασκηνώσεις ΠΙΚΠΑ) έως το ανατολικό όριο του οικισμού (ξενοδοχείο Royal) σε μήκος περίπου 1730m.
  2. Η κυκλοφορία των κινούμενων προς το Ηράκλειο και αντίστροφα θα διοχετεύεται μέσω του δημοτικού δικτύου στον βόρειο παράλληλο της νέας εθνικής οδού η οποία μέσω του δημοτικού δικτύου θα καταλήγει εκ νέου στην ΠΕΟ. 
  3. Το τμηματικό κλείσιμο σε δύο φάσεις του ισόπεδου κόμβου Γουρνών και η διεξαγωγή της κυκλοφορίας από το υπόλοιπο οδόστρωμα.
  4. Η χρονική διάρκεια των προσωρινών ρυθμίσεων θα έχουν συνολική διάρκεια τριών μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης της προβλεπόμενης σήμανσης.

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στον οικισμό των Γουρνών και στον ισόπεδο κόμβο των Γουρνών για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευσης ακαθάρτων οικισμού Γουρνών Δήμου Γουβών», παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Πέμπτη 26-02-2015 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2897340027 ή στα γραφεία του Δήμου Ελευθερίας 50, Λ.Χερσονήσου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Δημοσθ. Σπυρλιδάκης. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2897022977, είτε μέσω mail: d.spirlidakis@hersonisos.gr