Διαβούλευση για τη λήψη απόφασης σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεων επί της ΠΕΟ Ηρακλείου - Αγ. Νικολάου & στο λοιπό δημοτικό δίκτυο εντός των οικισμών Κ.Χάνι και Βαθειανός Κάμπος

 

 

Προκειμένου η ΔΕΥΑ Χερσονήσου να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο της «Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Κ. Χάνι – Βαθειανός Κάμπος & Καρτερός » απαιτείται η λήψη προσωρινών ρυθμίσεων της κυκλοφορίας που αφορούν την ΠΕΟ Ηρακλείου Αγίου Νικολάου εντός των ως άνω.

Ως εκ τούτου η ΔΕΥΑ υπέβαλε στο Δήμο μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων η οποία συνοπτικά προβλέπει τα εξής:

  1. Τον πλήρη αποκλεισμό της ΠΕΟ με αρ. 90 από το ύψος της παραλίας του Αρίνα έως της σχολές μαθητείας του ΟΑΕΔ στην περιοχή του Κοκκίνη.
  2. Η κυκλοφορία των κινούμενων από Ηράκλειο προς Άγιο Νικόλαο θα εκτρέπεται στο ύψος της διασταύρωσης προς τον οικισμό Σταυρωμένος θα ακολουθεί το βόρειο παράλληλο της Νέας Εθνικής οδού – Οδός 28ης Οκτωβρίου – Γέφυρα Ανωπόλεως - Οδός 25ης Μαρτίου και διά μέσου της οδού Αγίας Λαύρας (ανατολικά της ταβέρνας Μανούσος) θα καταλήγει στην ΠΕΟ (οδός Δημοκρατίας) στο ύψος των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων.
  3. Ομοίως η κυκλοφορία των κινούμενων από Άγιο Νικόλαο προς Ηράκλειο θα εκτρέπεται στο ύψος των σχολών τουριστικών επαγγελμάτων και διά μέσω της οδού Αγίας Λαύρας θα εισέρχονται στο βόρειο παράλληλο της ΝΕΟ (Οδός 25ης Μαρτίου) και οδεύουν δυτικά οδός 28ης Οκτωβρίου και θα καταλήγει στη διασταύρωση της ΠΕΟ με την οδό που οδηγεί στον οικισμό του Σταυρωμένου.
  4. Θα υπάρχει δυνατότητα τμηματικής εκτροπής των οχημάτων στο λοιπό δημοτικό δίκτυο μειούμενο το εύρος του αποκλεισμού εξαρτώμενο από την πρόοδο των εργασιών της αποχέτευσης.
  5. Η χρονική διάρκεια των προσωρινών ρυθμίσεων θα έχουν συνολική διάρκεια τριών μηνών από την ημερομηνία εγκατάστασης της προβλεπόμενης σήμανσης.

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στους οικισμούς Κ. Χάνι και Βαθειανός Κάμπος για την εκτέλεση του έργου «Αποχέτευση ακαθάρτων και επεξεργασίας λυμάτων οικισμών Κ. Χάνι – Βαθειανός Κάμπος & Καρτερός», παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Πέμπτη 26-02-2015 και ώρα 12:00.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2897340027 ή στα γραφεία του Δήμου Ελευθερίας 50, Λ.Χερσονήσου τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Δημοσθ. Σπυρλιδάκης. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2897022977, είτε μέσω mail: d.spirlidakis@hersonisos.gr