Διαβούλευση για την Μ.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτοστρώσεις Δήμου 2015»

 

Προκειμένου o Δήμος να προχωρήσει στην εκτέλεση του ανωτέρω έργου απαιτείται η έγκριση της συνημμένης στην παρακάτω σύνδεση Μ.Π.Ε. από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας, έως και την Δευτέρα  23-05-2016 . Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΧ 2897022977, είτε μέσω email: m.pitaridi@hersonisos.gr

 

http://www.crete.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10209:μπε-ασφαλτοστρώσεις-δήμου-χερσονήσου&catid=301&Itemid=218&lang=el