Διαβούλευση για τη λήψη απόφασης σχετικά με προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεων επί της οδού Μιχαήλ Κόρακα στην περιοχή Κάτω Γουβών

 

Προκειμένου η Περιφέρεια Κρήτης να μπορέσει να υλοποιήσει το έργο της «Ανάπλαση της οδού Μιχαήλ Κόρακα στην περιοχή Κάτω Γουβών του Δήμου Χερσονήσου» απαιτείται η λήψη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για την ασφαλέστερη και ταχύτερη εκτέλεση των εργασιών.

 

Με το υπ’αρίθμ. 44283/28-02-2018 έγγραφο της, η Περιφέρεια Κρήτης μας υπέβαλε τη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών όπως περιγράφεται παρακάτω:

 

Η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών ξεκινά από τη είσοδο του ξενοδοχείου AMIRANDES και αναπτύσσεται σε μήκος περ. 650μέτρων μέχρι τη διασταύρωση με την Π.Ε.Ο.90. Για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας έχει οριστεί μια εργοταξιακή ζώνη στην δεξιά πλευρά της οδού προκειμένου να μην αποκλειστεί μεγάλο μήκος οδοστρώματος, η οποία μετακινείται σταδιακά κατά μήκος της οδού με την ολοκλήρωση κάθε τμήματος. Το διαθέσιμο πλάτος επί του οδοστρώματος για την εκτέλεση των εργασιών είναι περίπου 2,50 μέτρα, για την κυκλοφορία των οχημάτων απομένει πλάτος οδοστρώματος 4,00-5,00 μέτρα.

 

Κατά τη φάση εκτέλεσης των εργασιών ασφαλτόστρωσης ο δρόμος θα αποκλειστεί εντελώς  για 1 ή 2 ημέρες. Στην πρώτη φάση οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνουν στο τμήμα κοντά στο ξενοδοχείο AMIRANDES και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις οδούς 1 & 2, ενώ στη δεύτερη φάση οι εργασίες ασφαλτόστρωσης θα γίνουν στο νότιο τμήμα της οδού προς τη συμβολή της με την Π.Ε.Ο. και η κυκλοφορία θα διεξάγεται από τις οδούς 1,2 & 3, όπως φαίνονται και στο συνημμένο απόσπασμα χάρτη. 

 

Σε όλο το μήκος της περιοχής του εργοταξίου τοποθετούνται οι προβλεπόμενες από το υπ’αρίθμ. 946/Β/9-7-2003 ΦΕΚ πινακίδες. 

 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών θα υπάρχει κατάλληλα εξοπλισμένο προσωπικό το οποίο θα κατευθύνει τη ροή της κυκλοφορίας.

 

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα του έργου οι εργασίες θα ολοκληρωθούν στις 20/06/2018.

 

Το ωράριο λειτουργίας του εργοταξίου είναι Δευτέρα έως Παρασκευή 7:30π.μ.-17:00μ.μ.

 

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί της οδού Μιχαήλ Κόρακα για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση της οδού Μιχαήλ Κόρακα στην περιοχή Κάτω Γουβών του Δήμου Χερσονήσου», παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και τη Δευτέρα 11-06-2018 και ώρα 09:00π.μ..

 

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2813-404684 ή στα γραφεία του Δήμου Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Στεφανία Τζαγκαράκη. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2813-404650, είτε μέσω mail s.tsagaraki@hersonisos.gr.