Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση των οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου».

Διαβούλευση για την μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί της 25ης Μαρτίου και οδών Μίνωος και Γιαμπουδάκη στα πλαίσια του έργου: «Ανάπλαση των οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου».

 

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση των οδών Μίνωος, Γιαμπουδάκη και 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου», πρόκειται να υλοποιηθεί μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων επί των οδών 25ης Μαρτίου, Μίνωος και Γιαμπουδάκη Λιμ. Χερσονήσου.

Η περιοχή εκτέλεσης των εργασιών ορίζεται επί της οδού 25ης Μαρτίου στο Λιμ. Χερσονήσου με αφετηρία τη διασταύρωση αυτής με την οδό Μίνωος και έως την οδό Θεοτοκοπούλο. Περιλαμβάνει, επίσης, τις κάθετες στην 25ης Μαρτίου οδούς Μίνωος και Γιαμπουδάκη. Η εκτέλεση των εργασιών θα πραγματοποιηθεί σε δύο (2) φάσεις:

 

Φάση Ι Στη φάση αυτή θα πραγματοποιηθούν εργασίες από το σημείο διασταύρωσης της οδού Μίνωος με την οδό Ελ. Βενιζέλου και στο τμήμα της 25ης Μαρτίου από τη συμβολή της με την οδό Μίνωος έως τη διασταύρωση της με την οδό Γιαμπουδάκη. Για την εκτέλεση των εργασιών του έργου στη Φάση Ι θα αποκλειστεί η διέλευση των οχημάτων σε όλο το μήκος της οδού Μίνωος από την οδό Ελ. Βενιζέλου έως την οδό 25ης Μαρτίου και στην 25ης Μαρτίου από τη συμβολή της με την οδό Αγ. Παρασκευής έως την συμβολή της με την οδό Γιαμπουδάκη. Το τμήμα της 25ης Μαρτίου από την Αγ. Παρασκευής έως και την Μίνωος θα χρησιμοποιείται αποκλειστικά και μόνο για τα οχήματα του Αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου με διπλή κατεύθυνση έως την ολοκλήρωση των εργασιών έμπροσθεν του Αστυνομικού τμήματος.

 

Φάση ΙΙ Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών της 1ης Φάσης και την απελευθέρωση της κυκλοφοριακής ροής στο ανωτέρω τμήμα (οδός Μίνωος και οδός 25ης Μαρτίου από Αγ. Παρασκευής έως Γιαμπουδάκη), θα ξεκινήσουν οι εργασίες επί της οδού 25ης Μαρτίου από οδό Γιαμπουδάκη έως οδό Θεοτοκοπούλου και επί της οδού Γιαμπουδάκη σε όλο το μήκος της από Ελ. Βενιζέλου έως 25ης Μαρτίου. Στο διάστημα εκτέλεσης των εργασιών της 2ης Φάσης δεν θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων επί του ανωτέρω περιγραφόμενου τμήματος της 25ης Μαρτίου και επί της οδού Γιαμπουδάκη. Για την εξυπηρέτηση στο υπόλοιπο τμήμα της 25ης Μαρτίου (από Μίνωος έως Γιαμπουδάκη) θα γίνει τροποποίηση της κατεύθυνσης επί της 25ης Μαρτίου και θα επιτρέπεται η διεύλεση και στις 2 κατευθύνσεις.

 

Η έναρξη ισχύος της προσωρινής σήμανσης θα είναι από την ημέρα έκδοσης της απόφασης από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και η διάρκεια της έως τις 30-04-2019.

 

Προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην διαμόρφωση τοπικής κανονιστικής απόφασης σχετικά με τις προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις προτάσεις σας, έως και την Παρασκευή 06-12-2019 και ώρα 10:00 π.μ.

Περισσότερες πληροφορίες για το περιεχόμενο των ρυθμίσεων οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λαμβάνουν στο τηλέφωνο: 2813404684 ή στα γραφεία του Δήμου Πρώην Αμερικάνικη Βάση Γουρνών τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Αρμόδιος υπάλληλος Στεφανία Τζαγκαράκη. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2813404650, είτε μέσω mail s.tsagaraki@hersonisos.gr.