main img main img main img main img main img main img main img main img

Δημόσια Διαβούλευση του έργου Ψηφιακές Υπηρεσίες Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου

Δημόσια Διαβούλευση του έργου Ψηφιακές Υπηρεσίες  Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου

Ημερομηνία Έναρξης: 30/1/2015

Ημερομηνία Λήξης: 9/2/2015

Προτάσεις / Παρατηρήσεις επί Σχεδίου Διακήρυξης Έργου θα υποβάλονται:

email: dimos@hersonisos.gr

fax: 28970 22977

Παρακάτω θα βρείτε την διακήρυξη διαγωνισμού του έργου "Ψηφιακές Υπηρεσίες  Ιεράς Μητρόπολης Πέτρας και Χερρονήσου" και Έντυπο υποβολής προτάσεων/παρατηρήσεων

Επίσης θα βρείτε τις προτάσεις/παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν και το έντυπο Αποτελεσμάτων της διαβούλευσης

copyright © Δήμος Χερσονήσου