Παράταση του χρόνου προσαρμογής στο νέο εξωτερικό χρωματισμό των ταξί

Με την υπ΄αριθμό 447/2013 απόφαση το Δ.Σ. Χερσονήσου καθορίστηκε ως εξωτερικός χρωματισμός των ταξί που έχουν έδρα το Δ. Χερσονήσου, το λευκό χρώμα ενώ παράλληλα ορίστηκε ως χρόνος προσαρμογής των επαγγελματιών στο νέο χρωματισμό η 31-03-2014.


Με αφορμή σχετικό αίτημα των ιδιοκτητών ταξί, ο Δήμος εξετάζει την παράταση του χρόνου προσαρμογής των επαγγελματιών στο νέο χρωματισμό κατά εννέα μήνες δηλ. ή 31-12-2014.


Ως εκ τούτου και προκειμένου ο Δήμος να προχωρήσει στην τροποποίηση της ισχύουσας κανονιστικής απόφασης, όσον αφορά το χρόνο προσαρμογής των ιδιοκτητών ταξί, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις σας και τις
προτάσεις σας, έως και την Παρασκευή 14-02-2014 και ώρα 09:00 π.μ. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω ΦΑΞ στον αρ. 2897022977, είτε μέσω mail: i.mastorakis@hersonisos.gr, & d.spirlidakis@hersonisos.gr