Διαβούλευση για την Μ.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή τοιχίου και πεζοδρομίου από Γούρνες έως πρώην Αμερικανική Βάση Γουρνών» Δήμου Χερσονήσου, ΠΕ Ηρακλείου Περιφέρειας Κρήτης.

Προκειμένου o Δήμος να προχωρήσει στην εκτέλεση του ανωτέρω έργου απαιτείται η έγκριση της συνημμένης στην παρακάτω σύνδεση Μ.Π.Ε. από την αρμόδια περιβαλλοντική αρχή, παρακαλούμε όπως έχουμε τις παρατηρήσεις και τις προτάσεις σας, έως και την Δευτέρα, 17-07-2017 και ώρα 10:00. Τις παρατηρήσεις σας μπορείτε να αποστέλλετε είτε μέσω fax: 2897022977, είτε μέσω email: d.spirlidakis@hersonisos.gr

 

Συνδεση Μ.Π.Ε.